ÜRÜNLER

Mikobakteri Tiplendirme


TBc ID testi, AFB pozitif MGIT tüplerinden alınan MTbc’nin kalitatif tespiti için kromatografik immüno testtir. Bu ürün, kültürün oluşturulması sırasında MTbc hücrelerinden salgılanan mikobakteriyel protein fraksiyonu MPT64’ü tespit eder.

BİZ SİZİ
ARAYALIM