KURUMSAL

Aydınlatma Metni


Veri Sorumlusu

Pera Medikal A.Ş. (Şirket) kişisel veri işleme faaliyeti yürüttüğünden dolayı 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusudur.

1)         KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME YÖNTEMİ, AMACI, HUKUKİ SEBEBİ

Pera Medikal tesislerini ziyaretlerinizde kapıda doldurulan form ile isim, soyisim, T.C. Kimlik Numaranız; şirket içerisinde yer alan güvenlik kameraları ile ise görüntü kayıtlarınız Pera Medikal sistemlerine işlenmektedir. İşbu veriler tesisler bünyesinde güvenliğin sağlanması, giriş çıkış kayıtlarının tutulması ve geçmişe yönelik olarak güvenlik kontrollerinin yapılması amacı ile Şirket’in meşru menfaati kapsamında sizin hak ve özgürlüklerinize zarar vermeden Kanun’un 5.maddesi kapsamında işlenmektedir.  İşlenen bu verileriniz yasal süreleri boyunca yurt içinde bulunan Şirket sunucularında saklanacak, yasal sürelerin dolmasını takiben Şirket’in Kanun’a uygun olarak hazırlanan Kişisel Veri İmha Prosedürü uyarınca silinecektir.

a.         Web sitesi Aracılığı ile İşlenen Kişisel Veriler;

Ayrıca www.peramedikal.com adresindeki web sitemizi ziyaretiniz sırasında bir takım kişisel verileriniz Veri Sorumlusu sıfatıyla Pera Medikal tarafından işlenmektedir.

Web sitesini ziyaretiniz sırasında iş başvurusunda bulunmanız, iletişim kanalıyla bize ulaşmanız veya istek – övgü – şikayet başlıklı alandan bizlere ulaşmanız halinde;

·       Kimlik bilgileriniz (Ad, soyad),

·       Adresiniz,

·       İletişim bilgileriniz (Telefon numarası, e-posta adresi) kaydedilmektedir.

Yetkili Bayilerimiz Aracılığı ile Yaptığınız Alışverişleriniz Kapsamında

·       Kimlik bilgileriniz (Ad, soyad),

·       Adresiniz,

·       İletişim bilgileriniz (Telefon numarası, e-posta adresi),

·       Alışveriş bilgileriniz (Alışveriş tarihi, zamanı, miktarı, alışveriş içeriği, ödeme şekli ve ödeme detayları,

·       Faturada düzenlenmesi sırasında (T.C. kimlik numarası, vergi numarası, şahıs şirketi bilgileri) işlenmektedir.

Elektronik Ticari İletişim İzni Vermeniz Durumunda

       ·       Kimlik bilgileriniz (Ad, soyad),

·       İletişim bilgileriniz (Adres, e-posta adresi, telefon numarası),

Web sitemizi kullanım hareketlerinize ilişkin detaylar (Web sitemizdeki davranışlarınız, işlemleriniz, tercihleriniz, ziyaret edilen ürünler vs.)

Pazarlamaya esas bilgileriniz (Doğum tarihi, site kullanımları, alışveriş alışkanlıkları, adres ve alışkanlıklar gibi demografik üye/kullanıcı/müşteri bilgileri, beğeniler ve ilgili yorumlar, yararlanılan kampanya, anket vb.leri ile içerikleri, fatura içerikleri, ödeme yöntemleri ve ödeme detayları, eski ve yeni cep/ev/iş telefon/faks numaraları, mail adresleri, elektronik ticari ve sair iletişimlere yaklaşım-aksiyonlar, tanımlama bilgileri (çerez, web tarayıcı işaretleri-bilgisi, IP, beacon) bilgileri işlenmektedir.

2)         KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir;

a.         Genel Amaçlar;

·       Bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde sorun ve şikayetlerinizi çözümlemek ve gerektiğinde buna ilişkin olarak sizinle iletişime geçebilmek amacıyla kimlik ve iletişim bilgilerinizi,

·       Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi güvenliği başta olmak üzere diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla kimlik, iletişim, fatura, alışveriş bilgileriniz,

·       Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması amacıyla kimlik, iletişim, fatura, alışveriş bilgileriniz Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirket tarafından işlenmektedir.

b.         Doğrudan veya Bayilerimiz Aracılığı ile Alışverişlerinizde;

·       Satış sonrası operasyonel süreçlerin ve bakım hizmetlerinin (“ürün teslimatı, ürün iadesi”) yerine getirilebilmesi amacıyla kimlik, iletişim ve alışveriş bilgileriniz,

·       Size ilişkin sistemimizde oluşturduğumuz kayıtların diğer müşterilere ilişkin kayıtlardan ayırt edilebilmesi, fatura/fiş ibraz etmeksizin satış sonrası operasyonel süreçlerden faydalanabilmenizi sağlamak amacıyla kimlik ve iletişim bilgileriniz,

·       Fatura düzenlenmesi amacıyla kimlik ve fatura bilgileriniz,

·       Mevzuattan kaynaklanan saklama yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla kimlik, alışveriş ve fatura bilgileriniz Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirket tarafından işlenmektedir.

c.         Elektronik Ticari İletişim İzni Vermeniz Halinde;

·       Tarafınızca doldurulan anket formu, müşteri kayıt/bilgi formu, kongre – fuar ziyaretçi formu gibi evraklarda ayrı bir metin olarak yer alan ticari elektronik iletişim izni kutucuğunu doldurmanız ile genel veya size özel kişiselleştirilmiş kampanyaların, avantajların, promosyonların, reklamların, bilgilendirmelerin, pazarlama faaliyetlerinin oluşturulabilmesi/yapılabilmesi, size yönelik her türlü ticari iletişim faaliyetlerinde bulunulabilmesi amacıyla kimlik, iletişim, alışveriş ve pazarlamaya esas bilgileriniz Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirket tarafından işlenmektedir.

3)         KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Şirket ve bayilerimiz tarafından;  web sitesi ve bayi üzerindeki her türlü alışveriş, tahsilat, teslimat, işlem, anket doldurma, kayıt ve davranışsal işlemlerin sistemlerimize kaydedilmesi, personelimiz aracılığı ile telefon yoluyla sizinle iletişim kurulması esnasında vermiş olduğunuz bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi gibi otomatik yöntemlerle veya web sitesi üzerinden alınan iş başvuru formu, iletişim yoluyla tarafımıza mesaj yollamanız veya istek-övgü-şikayet başlığı altındaki formu doldurmanız  sırasında işlenmektedir.

Şirket olarak kişisel verilerinizi; KVKK’nın 5. Maddesi gereğince; Açık Rıza Şartına bağlı olarak Elektronik Ticari İletişim Kurulması sebebi ile ve yapılan satışlar açısından ise “sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin zorunlu olması” ve Şirket’in hukuki sorumluluğu ile veri sorumlusunun haklarının korunması adına işlemekteyiz.

4)         KİŞİSEL VERİLERİNİZ AKTARILMASI

a.         Şirket olarak kişisel verilerinizi;

·       Bilişim teknolojileri, pazarlama faaliyetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. hizmetlerini almak, kişisel veri toplama süreçlerinde ürün ve hizmet desteği almak gibi amaçlarla yurtiçinde bulunan iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarıyla (pazarlama danışmanlığı, veri tabanı, elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, danışmanlık vb. hizmeti veren firmaları ile)

·       Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgiler anılan bu kurum, kuruluş ve makamlarla paylaşılmaktadır.

5)         HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi gereğince; bu Aydınlatma Metni’ nin “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle ve/veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesinde yer alan usullere uygun olarak Şirket’e başvurarak aşağıdaki konularda bilgi talep edebilirsiniz:

·       Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·       Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·       Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·       Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·       Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

·       KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme

·       Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·       İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·       Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

Kanuna ve usule uygun başvurularınız en geç 30 gün içerisinde Şirket tarafından yanıtlanacaktır.

6)         İLETİŞİM

Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklara sahip olduğunuzu ve bu madde kapsamında Şirketimize başvuruda bulunabileceğinizi hatırlatırız. Şirketimize yazılı olarak kvkk@peramedikal.com e-posta adresinden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. 

BİZ SİZİ
ARAYALIM