KURUMSAL

KVKK

KİŞİSEL VERİ İŞLEME POLİTİKASI

Sayın Müşterilerimiz, Tedarikçilerimiz, Çalışanlarımız, Çalışan Adaylarımız, İş Ortaklarımız, Potansiyel Müşterilerimiz, Ziyaretçilerimiz Pera Medikal A.Ş. (“Pera Medikal” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verileriniz ve işleme süreçleri hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

1)         İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

a.         Müşterilerimiz ve Potansiyel Müşterilerimiz Açısından;

·       Kimlik bilgileriniz (Ad, soyad),

·       İletişim bilgileriniz (Telefon numarası, e-posta adresi),

·       Ürün satış bilgileri (Satış bilgileri, satış tarihi, zamanı, ödeme şekli, ürünü kullanım amacınız),

·       Mesleki bilgileriniz (Eğitiminiz, sertifikalarınız, uzmanlığınız, çalıştığınız kurum),

·       Görsel verileriniz (Fotoğraf, video kaydı vb.),

·       Faturada bulunmasını istemeniz halinde (TCKN, vergi numarası, şahıs şirketi bilgileri),

·       İmza sirkülerinde yer alan bilgiler,

·       Yapılan anketler kapsamında firmamız hakkında görüşleriniz kapsamında,

b.         Tedarikçi, İş Ortakları Çalışanları ve Yetkilileri Açısından;

·       Kimlik bilgileriniz (Ad, soyad, T.C. kimlik numarası),

·       İletişim bilgileriniz (Telefon numarası, e-posta adresi),

·       Ürün veya hizmet satış bilgileri (Satış bilgileri, satış tarihi, zamanı, ödeme şekli),

·       Faturada bulunmasını istemeniz halinde (TCKN, vergi numarası, şahıs şirketi bilgileri),

·       İmza sirkülerinde yer alan bilgiler,

·       Lokasyon verileriniz,

c.         Çalışan Adaylarımız Açısından;

·       Kimlik bilgileriniz (Ad, soyad, doğum tarihi, TCKN, doğum yeri, tarihi),

·       İletişim bilgileriniz (Adres, e-posta adresi, telefon numarası),

·       Cinsiyet bilginiz,

·       Eğitim ve mesleki bilgileriniz,

·       Referanslara ilişkin bilgileriniz,

·       Sağlık durumunuza ilişkin genel bilgiler,

·       Başvuruda bize sunmuş olduğunuz genel özgeçmişinize dair bilgiler,

·       Ehliyet durumunuz,

d.         Çalışanlarımız Açısından;

·       Kimlik bilgileriniz (Ad, soyad, doğum tarihi, TCKN, adres),

·       İletişim bilgileriniz (Adres, e-posta adresi, telefon numarası),

·       Ehliyet durumunuz,

·       Sağlık raporunuz,

·       Fotoğrafınız,

·       Özgeçmişiniz,

·       Performans durumunuz,

·       Alınan eğitimleriniz,

·       Kanunen zorunlu olarak işlenmesi gereken bilgileriniz,

·       İş sırasındaki yönetim hakkı kapsamında işlenen Pera Medikal yönetmelikleri ve kanun kapsamında işlenen verileriniz,

·       İşyerinde çalışmalarınızın yönetim hakkı kapsamında kamera kayıtlarının alınması kapsamında verilerinizin işlenmesi,

·       Araç takip sistemleri vasıtası ile takip edilen sistemler vasıtası ile,

·       Biyometrik verileriniz,

e.         Ziyaretçilerimiz Açısından;

       ·       Kimlik bilgisi (Ad, soyad, TCKN, imza),

·       Görsel verileriniz,

·       Fiziksel mekân güvenliği,

2)         KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir;

a.         Genel Amaçlar;

·       Bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde sorun ve şikayetlerinizi çözümlemek ve gerektiğinde buna ilişkin olarak sizinle iletişime geçebilmek amacıyla kimlik ve iletişim bilgilerinizi,

·       Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi güvenliği başta olmak üzere diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla kimlik, iletişim, fatura, alışveriş bilgilerinizi,

·       Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması amacıyla kimlik, iletişim, fatura, hizmet bilgilerinizi,

·       Şirketimizin tabi olduğu ulusal ve uluslararası sertifika, yükümlülük süreçlerinin yönetilmesi amacı ile,

b.         İşçi - İşveren İlişkisi Açısından;

·       Çalışanlar ile iş sözleşmesinin kurulabilmesi ve gereğinin yerine getirilebilmesi, iş ilişkisinin ispatlanması,

·       Seyahat sigortalarının, uçak ve otel rezervasyonlarının yapılabilmesi, maaş banka hesaplarının açılabilmesi, zorunlu BES ödemeleri, sosyal güvenlik prim ödemelerinin yapılabilmesi,

·       İş ilişkisinin kurulabilmesi amacı ile,

·       Araç takip sistemleri vasıtası ile Çalışan İzleme Politikası kapsamında işlenen verileriniz,

·       Çalışan İzleme Politikasında belirtilen ve bilgisayarlar vasıtası ile çalışanların hareketlerinin takip edildiği sistemler vasıtası ile,

·       Firma kapsamında performans ölçümlerinizin yapılması, verimliliğin arttırılması amacı ile,

·       İSG ve genel sağlık mevzuatından kaynaklanan sebeplerle eğitimlerin yapılması ve mevzuattan kaynaklı sebeplerle ilgili kuruluşlara bilgi verilmesi amacı ile,

c.         Hizmet Satışlarımız ve Hizmet Satışlarının Hazırlanması Süreçleri Açsından;

·       Satış sonrası operasyonel süreçlerin yerine getirilebilmesi amacıyla bilgilerinizi kaydetmek amacıyla kimlik, iletişim ve alışveriş bilgilerinizi,

·       Müşterilerimize ilişkin sistemimizde oluşturduğumuz kayıtların diğer müşterilere ilişkin kayıtlardan ayırt edilebilmesi, fatura ibraz etmeksizin,

·       Fatura düzenlenmesinin talep edilmesi halinde fatura düzenlenebilmesi amacıyla kimlik ve fatura bilgilerinizi,

·       Mevzuattan kaynaklanan saklama yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla kimlik ve fatura bilgilerinizi,

·       Satış süreçlerini geliştirmek açısından fuarlar ve çeşitli mecralarda ürün satışını arttırma çalışmaları kapsamında kimlik ve iletişim bilgilerinizi,

·       Yapılan etkinlikler kapsamında alınan görsel, işitsel verilerinizi,

·       Etkinlik kayıtlarını oluşturmak için almış olduğumuz seyahat bilgilerinizi,

·       Verdiğiniz izin kapsamında tarafınıza ürün ve kampanyalarımız hakkında ticari elektronik ileti gönderilmesi ve özel günler hakkında bilgilendirme bulundurmak amacı ile,

·       Ürün satışlarımız neticesinde tedarik yönetiminin ve ürün yönetiminin yapılabilmesi amacı ile,

·       Anket çalışmaları ve doldurulan formlar ile firmamız ve ürünler hakkında görüşleriniz kapsamında,

·       Teknik servis formları ile satış sonrası süreçlerin yürütülmesi kapsamında,

·       Size ilişkin sistemimizde oluşturduğumuz kayıtların diğer müşterilere ilişkin kayıtlardan ayırt edilebilmesini sağlamak amacıyla kimlik ve iletişim bilgilerinizi,

d.         Ürün veya Hizmet Satın Alımlarımız Açısından;

·       Satın alım sonrası operasyonel süreçlerin yerine getirilebilmesi amacıyla ilgili kişilerin bilgilerini kaydetmek amacıyla kimlik, iletişim bilgilerinizi,

·       Size ilişkin sistemimizde oluşturduğumuz kayıtların diğer müşterilere ilişkin kayıtlardan ayırt edilebilmesini sağlamak amacıyla kimlik ve iletişim bilgilerinizi,

·       Mevzuattan kaynaklanan saklama yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla kimlik ve fatura bilgilerinizi,

·       Ürünlerin lojistiği kapsamında verdiğiniz hizmette işlenen lokasyon verileriniz açısından,

e.         Fiziksel Mekanlar açısından;

·       Fiziksel mekân güvenliğini sağlamak için fabrikada ziyaretçilerin kimlik ve imza verileri ile görsel verileri iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereğince işliyoruz.

3)         KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Pera Medikal tarafından; işe alımlar ve iş alım sonrası iş sözleşmesi kurulması ile beraber, fiziki konumlarda görsel cihazlar ve fiziksel formlar ile, giriş çıkış kayıtları kapsamında çalışanlara tanımlanmış olan kartlar, ürün satışları kapsamında ürün satış sözleşmeleri ve buna ilişkin süreçlerde, ürün satın alma ve hizmet alma süreçlerinde yapılan sözleşme ve buna ilişkin süreçlerde işlenmektedir.

a.         Pera Medikal olarak kişisel verilerinizi;

·       Satış ve satın alma süreçlerine ilişkin olarak “sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması”, “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ile “hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olması hukuki sebebine” dayanarak,

·       İş ilişkisi açısından “sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması” “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ile “kanunlarda açıkça yazılı olması” ve “veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması sebeplerine dayanarak” ve “açık rızanıza bağlı olarak”,

·       Fiziksel mekanlarda güvenlik kameraları ile görüntü kaydı yapılmasına ilişkin olarak “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak,

·       Genel amaçlarda ise “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ile “kanunlarda açıkça yazılı olması” ve “veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması sebeplerine dayanarak”,

·       Açık rızanıza dayalı olarak; çalışanlarımız bakımından sağlık dosyalarının işlenmesi, biyometrik verilerinin işlenmesi ve ek olarak işlenen görsel verileri ile onlara ilişkin reklam ve promosyon amacı ile sosyal medyada paylaşım yapılmakla beraber, müşterilerimiz veya potansiyel müşterilerimiz bakımından verdikleri izne dayalı olarak pazarlama faaliyetleri yürütülmekte ve ticari elektronik iletiler gönderilmektedir. 

4)         KİŞİSEL VERİLERİNİZ AKTARILMASI

a.         Pera Medikal olarak kişisel verilerinizi;

·       Bilişim teknolojileri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. hizmetlerini almak, kişisel veri toplama süreçlerinde ürün ve hizmet desteği almak gibi amaçlarla yurtiçi ve yurtdışında bulunan iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarıyla (veri tabanı, elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, danışmanlık vb. hizmeti veren firmaları ile) veya yurtiçindeki iş ortaklarımızın sunucularının yurtdışında olması nedeniyle yurtdışı ile,

·       Ürün satışlarının ve diğer her türlü ürün taleplerinizin size gönderilmesi amacıyla lojistik hizmeti aldığımız iş ortaklarımızla,

·       Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlara, 

·       Ürünlerinize ilişkin hizmetlerde bulunan tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ile

·       Eğitimler alınması ve mevzuata uyum kapsamında çalıştığımız iş ortakları ile paylaşmaktayız.

5)         HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi gereğince; bu Politikanın “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle Pera Medikal’ e başvurarak,

a.         Pera Medikal olarak kişisel verilerinizi;

·       Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·       Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·       Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·       Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·       Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

·       KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme

·       Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·       İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·       Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 

6)         İLETİŞİM

Başvurularınızı Veri Sorumlusu olarak Pera Medikal’ e söz konusu başvuru prosedürü için tahsis edilmiş olan e-posta adresine www.peramedikal.com sistem üzerindeki kayıtlı e-postanızdan, veya Pera Medikal’ e aşağıda belirtilen adresine yazılı olarak iletebilirsiniz (İlgili talebin yasalar gereği belirli bir prosedürde yapılması gereken hallerde söz konusu prosedüre uyulması gerektiğini hatırlatmak isteriz.)

Adres: 

Yüce Tarla Cad. No:14 Zuhuratbaba Bakırköy / İstanbul

BİZ SİZİ
ARAYALIM