KURUMSAL

Kalite Politikası

PERA MEDİKAL;

Uluslararası ISO 9001:2015 standardına uygun olarak kurmuş olduğumuz Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına, müşteri şartlarına ve mevzuat şartlarına iç ve dış hususlarla ilişkili tüm tarafların da beklentilerini karşılayacak şekilde, uygun hareket etmeyi taahhüt eden ve Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi amaç edinen firmamız Kalite Politikası olarak aşağıdaki esasları benimsemiştir.

Müşteri gereksinimlerini anlamayı,

Bu gereksinimleri en etkin şekilde karşılayarak

Müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı ve korumayı,

Müşterilerle karşılıklı yarar ilkesini gözeterek

Hoşnut ve yüzü gülen, kalıcı bir müşteri kitlesi yaratmayı;

 

Sağlık alanında hizmet verdiğinin bilincinde,

Üstün kaliteli ve fiat yönüyle uygun ürünler sunmayı,

Ürünleri, gereksinilen en uygun yelpazede olanaklılaştırarak

Etkin ve çözümleyici bir satış sonrası destek hizmeti vererek

Türkiye diagnostik pazarında yenilikçi ve öncü kuruluş olmayı;

 

Kuruluş içinde etkin bir bilgi akış sistemi kurarak,

Elemanlarımızın sorumluluk ve yetkilerini açık bir biçimde belirleyerek,

Kuruluşun gelişmesine uygun kaynak ve altyapı olanaklarını temin ederek,

Ekip ruhu, katılımcılık ile yaratıcı girişimciliği ilke edinerek,

Çalışanlarının yüksek bir iş bilinci ile faaliyetlerini sürdürmesini;

 

6698 sayılı kanuna uygun olarak,

Çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, ziyaretçiler ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel verileri,

                  Veri işleme sorumlusu tarafından her türlü teknik ve idari tedbirler ile kayıt altına almayı,

 

Yaratacaklarımızın ortak eserimiz olacağına inanarak

Tedarikçilerimizle anlayış birliğini güçlendirerek çalışmayı;

 

Genel Müdür

Fırat Yekta Yıldız 

BİZ SİZİ
ARAYALIM