MGIT 960 Otomatik Tüberküloz Cihazı

Yüksek kaliteli MGIT Serisi yaygınlaşan Tüberküloz tanısında standardizasyonu belirleyerek tüberküloz laboratuvarlarının temelini oluşturur. En yüksek oranda izolasyon hassasiyeti sıvı bazlı besiyerli MGIT’i (Mycobacteria Growth Indicator Tube), kültür için primer ekim besiyerlerinden biri yapmıştır. DSÖ, CLSI vb uluslarası standartlar Majör Antibiyogram Hassasiyet Testi (PZA, SIRE) ve tek Minör Antibiyogram Hassasiyet Testi (Amikasin, Kapreomisin, Ethionamid, Kanamisin, Levofloksasin, Linezolid, Moksifloksasin, Ofloksasin, Rifabutin…) için gerekli MİK değerlerinin standardize edildiği tek sistemdir.

  • Kültürlerin invazif ve radyometrik olmayan floresans teknolojisi yoluyla otomatik ve gözetimsiz olarak test edilmesi
  • Minimum kullanıcı etkileşimi ve kullanımı
  • Pozitiflerin, çekmece gösterge lambasıyla hızlı bir şekilde bildirilmesi, LCD ekran üzerindeki görüntü ve bir sesli alarm (etkileştirilmişse)
  • Kurulum ve rutin işlemlerde size kılavuzluk etmesi için resimli simgelerle düzenlenmiş basit kullanıcı arabirimi
  • Tüm kültürlere yönelik inkübasyon
  • Tüplerin kırılması veya içeriğinin dökülmesi durumunda sıvının çekmecede tutulması
  •  Aynı anda toplam 960 tüp test etme kapasitesine sahip yüksek hacimli
  • 3 çekmeceli bir yapılandırma
BİZ SİZİ
ARAYALIM