DG Reader Net

Güvenilir ve takip edilebilir test sonuçları için DG Gel kartlarının okuma ve yorumlamaları standartize eder.

  • Okuması yapılmış DG Gel kart görüntülerini hafızasında kayıt eder.
  • İstenilen bir çalışmaya ait test sonuçlarına ulaşılabilmesini sağlar.
  • Test sonuçlarının rapor şeklinde alınmasına olanak verir.
  • LIS bağlantısı ile çalışılmış kart test sonuçlarının otomatik gönderimini sağlar.
  • Otomatik sistemler için gerçek bir back-up cihazıdır.

  • Dokümanlar
BİZ SİZİ
ARAYALIM