Bactec FX 40 Kan Kültür Cihazı

BACTEC™ florasan sensör teknolojisi; BACTEC™ kan kültürü şişelerini çalkalayan ve inkübe eden, tamamen otomatik olan BACTEC™ Kan Kültür Cihazlarının, pozitifliği daha erken tespit etmesine imkan verir.

BD BACTEC Kan Kültürü Sistemleri, farklı hasta popülasyonunu ve kan kültürü ihtiyaçlarını desteklemek için Plus ve Lytic'den PED'lere ve maya, mantar veya mikobakteri geri kazanımı için özel besiyerleri gibi mevcut besiyerinin genişliğini kullanır.  Saptama oranı ve tespit süresi kan kültürü sistemlerinin performansının temel göstergeleridir. BD’nin reçine teknolojisi sayesinde antibiyotiklerin etkin nötralizasyonu, BD BACTEC™ kan kültürü sistemlerinin muhteşem performans sunmasını sağlar. 

  • Cihaz masaüstü olup  40 şişe kapasitesine sahiptir
  • Tam otomatik üreme kontrollüdür
  • Aerob, anaerop, anaerop litik, pediatrik, mantar  ve  tüberküloz  besiyeri çeşitliliği  mevcuttur
  • Şişe tabanındaki sensör yardımıyla florojenik prensibe göre ölçülmekte ve cihaz  istasyonundan her    10 dk. da bir  okuma ve değerlendirme yapmaktadır
  • Şişe  yükleme işlemi sırasında veya inkübasyon sırasında  inkübasyon süresinin değiştirilmesine izin vermektedir
  • Her şişe için üreme grafiği, hasta laboratuvar sonuç ve hasta numarası ekrandan takip edilebilmekte ve yazıcıdan çıktısı alınabilmektedir

BİZ SİZİ
ARAYALIM